OTÁHAL, Jiří. Lexikální analyzátor pro víceprocesorové počítače [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52988. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Martin Čermák.
Uložit do Citace PRO