BUBELÍNY, Peter. Bezpečnostní rizika současných směrovačů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5299. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Vychodil.

Uložit do Citace PRO