KŘESAL, Tomáš. Zabezpečovací systém pro domácnost s využitím GSM komunikace [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52999. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Josef Hájek.

Uložit do Citace PRO