POLÁCH, Ondřej. Webová aplikace pro vyhledání v on-line katalozích knihovnen [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53008. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.

Uložit do Citace PRO