FLORYČEK, Jan. Experimenty se snímky sítnice oka [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53017. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jiří Fiala.

Uložit do Citace PRO