BENEŠ, Eduard. Mikrojádra operačních systémů [online]. Brno [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53019. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Vojnar.
Uložit do Citace PRO