BLAHETA, David. Internetový portál výzkumné skupiny [online]. Brno [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53020. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Miloš Ohlídal.
Uložit do Citace PRO