HEFKA, Lukáš. Rekurzivní prohledavač webu pro KDE [online]. Brno [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53026. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Burget.
Uložit do Citace PRO