PORČ, Jiří. Algoritmy vyhledávání řetězců v textu a algoritmy rekurze v jazyce C [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53030. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jan M. Honzík.

Uložit do Citace PRO