POPEK, Miloš. Simulátor umělého života [online]. Brno, 2007 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53035. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce David Martinek.

Uložit do Citace PRO