POSPÍŠIL, Jan. Porovnání modelů pro dolování dat z databází [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53037. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Roman Lukáš.

Uložit do Citace PRO