KOZEL, Martin. Design přívěsu [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5304. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Miroslav Zvonek.

Uložit do Citace PRO