ČIŽINSKÝ, Vojtěch. Teploměr využívající platformu FITKit [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53040. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Zdeněk Vašíček.
Uložit do Citace PRO