VESELÝ, Karel. Hybridní rozpoznávač izolovaných slov [online]. Brno [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53042. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce František Grézl.

Uložit do Citace PRO