HOLUŠA, Jan. Filtrování paketů v počítačových sítích [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53045. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michal Kajan.
Uložit do Citace PRO