KIDOŇ, Marek. Návrh a implementace generické ústředny VoIP s využitím funkcionálního programování [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53049. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Matoušek.

Uložit do Citace PRO