ĎURIAČ, Peter. Algoritmické obchodování na burze [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53057. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Szőke.

Uložit do Citace PRO