HALA, Karel. Nástroj pro podporu vývoje softwarových systémů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53059. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Radek Kočí.
Uložit do Citace PRO