KONDYSKOVÁ, Ema. Změny zejména v DPH od 1.1.2012. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012, s. 34-40 [cit. 2021-5-17]. ISBN 978-80-214-4412-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53078
Uložit do Citace PRO