RAK, Roman a Róbert ZRUBÁK. Projekt eCALL z pohledu informatiky a soudního inženýRství. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012, s. 114-120 [cit. 2022-06-27]. ISBN 978-80-214-4412-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53084

Uložit do Citace PRO