LAVICKÝ, Miloš a Zuzana MASTNÁ. Problematika dřevostaveb s crawl space. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012, s. 230-237 [cit. 2021-9-20]. ISBN 978-80-214-4412-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53094
Uložit do Citace PRO