ŠTOLA, Josef a Petr DAŇHEL. Sběr dat pro porovnávací způsob oceňování nemovitostí. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012, s. 286-286 [cit. 2021-9-20]. ISBN 978-80-214-4412-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53102
Uložit do Citace PRO