HONZOVÁ, Markéta a Jan ČERMÁK. Výpočet velikosti ploch povrchu listnatých stromů a jejich potenciál pro případné využití v soudně-znalecké praxi. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012, s. 334-345 [cit. 2021-04-13]. ISBN 978-80-214-4412-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53105
Uložit do Citace PRO