INTROVIČOVÁ, Sabina. Klíčové kroky při tvorbě standardizace využití leteckých snímků (dálkového průzkumu země) pro potřeby forenzní ekotechniky: les a dřeviny. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012, s. 346-352 [cit. 2022-08-08]. ISBN 978-80-214-4412-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53106

Uložit do Citace PRO