CHRBJÁT, Filip. Stanovení hodnoty poplatkového odlovu lovem obhospodařované zvěře pro účely oceňování zvěře. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012, s. 363-368 [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-80-214-4412-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53108
Uložit do Citace PRO