BUREŠ, Petr. Praktický příklad ocenění vodohospodářské úpravy vodního toku na lesních pozemcích jako protiklad možné škody na majetku vzniklé následkem povodní. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012, s. 379-388 [cit. 2020-10-26]. ISBN 978-80-214-4412-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53110
Uložit do Citace PRO