DILÍK, Ján. Refaktoring při vývoji software [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53111. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jitka Kreslíková.
Uložit do Citace PRO