HÝBNER, Lukáš. Využití SIP serveru na FIT pro IP telefonii [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53125. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Matoušek.
Uložit do Citace PRO