BARTOŇ, Radek. Modernizace GIS systému GRASS [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53128. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Hrubý.
Uložit do Citace PRO