VALIŠ, Jaroslav. Databáze pohybujících se objektů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53129. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Zendulka.

Uložit do Citace PRO