DUDEK, Jan. Návrhové vzory pro webové aplikace [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53134. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Zendulka.

Uložit do Citace PRO