JURÍK, Marián. Převod binárního kódu x86 do vyššího programovacího jazyka [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53135. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Dušan Kolář.
Uložit do Citace PRO