LÁNÍK, Aleš. Detekce výrobků na pásovém dopravníku [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53137. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Španěl.
Uložit do Citace PRO