JEDLIČKA, Lukáš. Interaktivní umísťování virtuální dlahy na 3D modely kostí [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53141. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Přemysl Kršek.

Uložit do Citace PRO