BRYCHTA, Jan. Aplikace pro zpracování dat z oblasti genového inženýrství [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53142. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.
Uložit do Citace PRO