DUDKA, Vendula. Bounded model checking v nástroji Java PathFinder [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53155. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Bohuslav Křena.

Uložit do Citace PRO