ZBRÁNEK, Lukáš. Bezpečné kryptografické algoritmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53156. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Chmelař.
Uložit do Citace PRO