HROMÁDKOVÁ, Pavla. Multiplatformní přístup k databázovým aplikacím [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53158. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jiří Kopecký.
Uložit do Citace PRO