ŠVADLENKA, Jiří. Informační systém pro školy s automatickou tvorbou rozvrhů [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53167. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Chmelař.
Uložit do Citace PRO