ŠČOTKA, Jan. Analýza systémových záznamů [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53168. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Aleš Smrčka.
Uložit do Citace PRO