VAŠÍČEK, Libor. Efektivní správa paměti ve vícevláknových aplikacích [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53174. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Karel Masařík.
Uložit do Citace PRO