PRAŽÁK, Martin. Changing Object Appearance by Adding Fur [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53181. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Zemčík.
Uložit do Citace PRO