DOHNAL, Jan. Vytváření shaderů pro systém Mental Ray [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53183. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.

Uložit do Citace PRO