STEHURA, Igor. Návrh testů komunikace se skupinovým adresováním v IP [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53190. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Miroslav Švéda.
Uložit do Citace PRO