ŠÚSTEK, Ladislav. Nástroj pro transformace dokumentů PDF [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53194. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Burget.
Uložit do Citace PRO