KOPIDOL, Jan. Realistické zobrazení mraků a kouře [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53211. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Radovan Jošth.
Uložit do Citace PRO