FENDRICHOVÁ, Karla. Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Znojmo [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5323. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Luděk Mikulec.

Uložit do Citace PRO