KOLÁŘ, Roman. Klasifikace webových stránek [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53234. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Bartík.
Uložit do Citace PRO