KUŽELA, Martin. Inteligentní bojové jednotky [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53245. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.
Uložit do Citace PRO