ŠLEMR, Martin. Webový prohlížeč pro Squeak Smalltalk [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53249. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Vladimír Janoušek.

Uložit do Citace PRO